เรืออับปาง เสียงครางเยียวยาพี่ชายสามีดูและภรรยาของน้องถึงหี