เจ้านายตัณหาข่มขืนเลขานมโตสุดสวย

อาโออิได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการจัดหาบริษัทสารสนเทศขนาดใหญ่มากจากสำนักงานใหญ่ ประธานาธิบดีแนะนำฉันในฐานะที่ปรึกษาของ Sugiura ซึ่งกำลังบินอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ สุงิอุระซึ่งมีบุคลิกที่ไร้กังวล ดึงดูดความสนใจและผลักดันตัวเอง เป็นคนประเภทที่อาโออิไม่ถนัด คืนหนึ่ง สุงิอุระไม่พอใจที่อาโออิรับโทรศัพท์ไม่ได้ จึงรีบไปที่บ้านของอาโออิ