ลูกชายโดนแม่เลี้ยงเอาแต่ใจเวลาพ่อเป็นหวัด

ถ้าฉันกังวลว่าจะไม่สามารถจบการศึกษาจากพรหมจรรย์ในโรงเรียนมัธยมได้ แม่บุญธรรมของฉันที่อาจมองไม่เห็น คงจินตนาการว่าได้คลำหน้าอกใหญ่ของแม่เลี้ยงของฉัน และแผนนั้นได้ผลในการที่ฉันสามารถสัมผัสหน้าอกของแม่และเธอก็ตามใจฉันตามที่ฉันต้องการ หลังจากนั้นฉันก็โหยหาแม่เลี้ยงของฉันและถูกเธอเอาอกเอาใจทุกวันเหมือนผู้หญิงเลวนิสัยเสีย