พยาบาลตัณหากับคนไข้ที่โชคดี

ที่ที่ดี Dandy ทำงานได้ดีกับวิดีโอประเภทนี้และพวกเขาก็ทำได้ดีอีกครั้ง การยกระดับทำได้ดีและพยาบาลก็ตื่นตระหนก