คุณครูคนสวยกับลูกศิษย์ตัณหา

อิโรฮะ นัตสึเมะ พายุใหญ่ทุกๆ สองสามปี วันนี้กลับบ้านเร็วนะ แต่ปรากฏว่าเป็นเวลาปกติ รถไฟถูกระงับ…ถนนถูกน้ำท่วม…ฉันก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนต่อไป นั่นคือเวลา “อาจารย์… คุณทำอะไรจนถึงตอนนี้?” Utsumi นักเรียนคนหนึ่งก็ถูกทิ้งไว้ที่โรงเรียนเช่นกัน ค่ำคืนที่อันตรายและไม่น่ายินดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยลำพังในโรงเรียนขนาดใหญ่จนถึงเช้า